K2 Internet S.A.
Ul. Domaniewska 44a,
budynek Platinium 5
02-672 Warszawa

NIP: 951 19 83 801
REGON: 016378720

KRS: 0000059690
Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gosodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Ul. Domaniewska 44a

Kontakt
w sprawie wynajmu

Klaudia Rakowska - Zając
tel. +48 22 448 70 89
klaudia.rakowska-zajac@k2.pl